• Žádné výsledky k zobrazení.

kontaktní formulář

Máte zájem o naše služby, nebo nám chcete napsat dotaz?

Kontaktujte nás!

Náhradní plnění

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Aktuální znění zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1.1.2005 uděluje všem firmám v ČR s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat alespoň 4% osob se zdravotním postižením. Podíl se počítá z rozhodného průměrného ročního přepočtu zaměstnanců ve firmě.

Plnění je zaměstnavatel povinen písemně ohlásit pracovnímu úřadu nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Použije k tomu formulář úřadu práce: Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP.

Nemá-li zaměstnavatel možnost zaměstnávat požadované procento osob se zdravodním postižením, může kombinovat následující možnosti:

  1. zaměstnání OZP
  2. odvod peněz do státního rozpočtu
  3. podpora firem využívajících náhradní plnění nákupem výrobků a služeb z chráněné dílny

Odvod do státního rozpočtu

Za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí výše odvodu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství od prvního do třetího čtvrtletí kalendářního roku.

Koupě výrobků a služeb z chráněné dílny

Za chráněnou dílnu je považována firma, jež zaměstnává minimálně 50% zaměstnanců se ZP. Odběr výrobků a služeb mohou firmy využívat na základě vyhlášky 518/2004 Sb. a navíc tím přispějí ke snižování nezaměstnanosti v regionu.

Výse zaplacené částky za výrobky nebo služby (bez DPH) se vydělí 7-mi násobkem průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku*. Do plnění se dle § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb. zahrnuje počet zaměstnanců potvrzený firmou zaměstnávající OZP.

Orientační tabulka k porovnání odvodů do státního rozpočtu

Počet zaměstnancůPovinný počet zaměstnanců se zdravotním postiženímOdvod do státního rozpočtu v KčOdběr zboží nebo služeb od chráněné dílny v Kč
25 - 49143.750131.250
50 – 74287.500262.500
75 - 1003131.250393.750

* Výše průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku je vyhlášena na základě dat Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Proč čerpat náhradní plnění

  • splnění zákonné povinnosti
  • snižování nezaměstnanosti podporou chráněných dílen, které prostředky využijí ke zlepšování pracovních podmínek osob se zdravotním postižením
  • je-li firma označena ochrannou známkou, poskytuje kvalitní výrobky a služby
  • díky náhradnímu plnění firma uspoří na daních

Fotogalerie

Náhradní plnění
Náhradní plnění
EN-ART CZ s.r.o. | 2020 Poski.com s.r.o.Webové stránky vytvořilo Poski.com. Tvorba webových stránek na míru.
frame-scrollup